ویزای کار دایم

همه افراد خانواده شامل دریافت ویزای کار کانادا هستند؟

ویزای کار اعضای خانواده

خانواده برخی از کارگران موقت خارجی اکنون واجد شرایط برای مجوز کار کانادا  هستند  از امروز، 30 ژانویه، اعضای خانواده برخی از کارگران موقت خارجی  واجد شرایط دریافت مجوز کار خواهند بود وزیر مهاجرت شان فریزر گفت که تمدید موقت مجوز کار برای اعضای خانواده متقاضیان اصلی در برنامه کارگران خارجی موقت (TFWP) و برنامه […]

اطلاعات شما با موقیت ارسال شد . کارشناسان ما پس از بررسی از طریق واتساپ با شما تماس میگیرند